Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Crochet Cushion Cases part 2


This is green, orange and brown
It can make you slow down
Consider a nap and lie in the sun
Let your worries be gone
Everything you need will be done!

Δεν υπάρχουν σχόλια: